การรถไฟอินเดียใช้วิถีธรรมชาติไล่ช้างป่าออกจากพื้นที่อันตรายใกล้รางรถไฟ ติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่ เปิดเสียงผึ้งบินดังระงมทั่วบริเวณเส้นทางเดินของฝูงช้าง เพื่อให้ช้างป่ากลัวและหนีไป หวังช่วยลดอัตราการตายของช้างป่าถูกรถไฟชนดับอนาถแล้วมากเกือบ 70 ตัวตลอดช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา นับตั้งแต่ช่วงปี 2556 จนถึงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ช้างป่าในพื้นที่รัฐอัสสัม

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐเบงกอลตะวันตก ทางภาคเหนืออินเดีย ถูกรถไฟชนตายรวมเกือบ 70 ตัว ทำให้ทางการอินเดียต้องหาวิธีช่วยเหลือช้างป่าให้หลุดพ้นจากความตายเพราะถูกรถไฟชน วิธีของทางการอินเดีย คือ ติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่เกือบ 50 ชุด ตามพื้นที่เส้นทางเดินป่าของช้าง ซึ่งอยู่ใกล้กับรางรถไฟ โดยเสียงผึ้งบินผ่านลำโพงจะดังขึ้นทุกครั้งที่ขบวนรถไฟแล่นเข้าใกล้เส้นทางเดินข้ามทางรถไฟของฝูงช้างป่า เสียงผึ้งบินออกจากลำโพงแต่ละชุดจะได้ยินไกลราว 600 เมตร โดยโครงการน้ีถูกเรียกขานว่า “Plan Bee” หรือ “ปฏิบัติการฝูงผึ้ง” เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่่ช่วงปี 2560 แต่เพิ่งเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีท่ีแล้ว ทั้งนี้ ชาวอินเดียในพื้นที่รัฐเกรละ ทางภาคใต้ ใช้วิธีเลี้ยงผึ้งในรังและผูกติดรังผึ้งเอาไว้กับแนวรั้วเขตพืชผลการเกษตร เพื่อป้องกับฝูงช้างป่ารบกวน โดยฝูงผึ้งจะแตกรังทันทีถ้าฝูงช้างเข้ามาบุกรุกพื้นที่การเกษตร และตามปกติแล้วช้างป่าจะเกรงกลัวฝูงผึ้งอย่างมาก