ตรวจจับสัญญาณของจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติในคลื่นไฟฟ้าแม้ว่าหัวใจอยู่ในจังหวะปกติใช้ระบบ AI สามารถตรวจจับภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีอาการหรือกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจปรับปรุงทางเลือกในการรักษาวิธีการตรวจคัดกรองโรคหัวใจที่ไม่เป็นอันตรายและมีอยู่อย่างกว้างขวางดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัย ภาวะหัวใจห้องบนอาจไม่เกิดขึ้นในช่วง 10 วินาที

มาตรฐานและผู้คนมักไม่รู้ตัว วิธีการตรวจสอบเป็นเวลานานเช่นเครื่องบันทึกแบบวนซ้ำต้องใช้กระบวนการและมีราคาแพงความแม่นยำและความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยภาวะหัวใจห้องบน หัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ รู้ว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนช่วยให้การรักษาโดยตรง เมื่อผู้คนเข้ามามีจังหวะเราต้องการทราบว่าพวกเขามีระบบโฟกัสอัตโนมัติในวันก่อนที่จะมีจังหวะเพราะมันเป็นแนวทางในการรักษา ทินเนอร์เลือดมีประสิทธิภาพมากในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอีกอันในผู้ที่มี AF แต่สำหรับผู้ที่ไม่มี AF การใช้ทินเนอร์เลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกโดยไม่ได้รับประโยชน์มากมายนั่นเป็นความรู้ที่สำคัญ