ความก้าวหน้าด้วยเนื้อเยื่อผู้ใหญ่เมื่อพูดถึงการสร้างแบบจำลองกระบวนการพัฒนาช่วงแรกของตัวอ่อนมนุษย์สิ่งต่าง ๆ ก็ซับซ้อน ลักษณะของการก่อตัวของตัวอ่อนในหลอดทดลองโดยเริ่มจากเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน ปัญหาที่ยุ่งยากในการสร้างเนื้อเยื่อที่น่าเชื่อถือนอกสิ่งมีชีวิต วิธีการนำเสนอโมเลกุลการส่งสัญญาณที่สำคัญไปยังเซลล์ในวัฒนธรรมในเวลาและปริมาณที่เหมาะสม

การสะสมของสเต็มเซลล์ไปสู่ความเข้มข้นเพียงอันเดียวก็สิ้นสุดลงที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะเซลล์นั้นขาดคำแนะนำที่สำคัญแต่ในตัวอ่อนที่กำลังพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดจะได้รับความเข้มข้นของ morphogen ในช่วงไดนามิกสูงจากที่เรียกว่า “ศูนย์ส่งสัญญาณ” มันเป็นการไล่ระดับสีของ morphogens ที่บอกสเต็มเซลล์ว่าเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดใดที่จะกลายเป็นได้พัฒนาวิธีการเปิดเผยเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ในวัฒนธรรมไปสู่การไล่ระดับสีของ morphogens เลียนแบบสภาพชีวิตจริงของการกินอาหาร เป็นช่วงแรกของการพัฒนาตัวอ่อน เป็นเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ