เรียนรู้และเข้าใจผู้พิการทางสายตาผ่าน พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

ภายในพิพิธภัณฑ์มีโถงที่จัดแสดงเหรียญ เซเรสจำลอง ซึ่งเป็นเหรียญที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชา ชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีให้มีระดับสูงขึ้นและทรงเป็นผู้”ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” โดยให้ผู้ชมสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวจากลักษณะเหรียญจำลองได้ทั้งด้านหน้าและหลัง จากนั้นเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เช่น ฐานที่ 1 ตากับการมองเห็น ฐานที่ 2 วันนี้คุณตรวจเต้านมแล้วหรือยัง ฐานที่ 3 “บอลลูน” ลูกโป่งช่วยชีวิต ฐานที่ 4 ปวดท้อง เป็นอะไรกันแน่ ฐานที่ 5 เมื่อฉันเริ่มเป็นสาว ฐานที่ 6 เมื่อฉันเริ่มเป็นหนุ่ม ฐานที่ 7 การผ่าตัดเปลี่ยน ข้อแท้ ข้อเทียม และฐานที่ 8 ฉลากยาเพื่อคุณ ผู้เข้าชมเรียนรู้ด้วยการฟังเสียงจากเครื่องเล่นที่มีหูฟังเคลื่อนที่ พร้อมกับปฏิบัติตามเสียงบรรยาย ซึ่งจะเป็นตัวนำผู้ชมให้เดินตามราวไปสู่ฐานต่าง ๆ พร้อมกับสัมผัสสิ่งแสดงบนโต๊ะ ความแปลกต่างอันเป็นจุดเด่นของนิทรรศการแห่งนี้ อยู่ตรงที่การเรียนรู้ด้วยการฟังและสัมผัสสิ่งที่จัดแสดงท่ามกลางความมืด โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 40 นาที สำหรับผู้มีสายตาปกติสามารถเยี่ยมชมสิ่งจัดแสดงต่างๆ ได้ด้วยการสัมผัสไปพร้อมๆ กับผู้พิการทางสายตา เพราะสิ่งสำคัญใช่เห็นที่ดวงตา แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand