การออกแบบโปรตีนใหม่ที่ผลิตโปรตีนเสริมที่จับคู่กันอย่างแม่นยำโดยใช้ภาษาเคมีของ DNA เดียวกัน นี่เป็นการพัฒนาครั้งแรกของมันสิ่งที่เรากำลังทำคือการคำนวณการออกแบบเครือข่ายพันธะไฮโดรเจนเหล่านี้เพื่อให้คู่โปรตีนแต่ละคู่มีลำดับประกอบที่ไม่ซ้ำกันมีทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะมารวมกันและพวกเขาจะไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับโปรตีนจากคู่อื่น ๆ

เซลล์วิศวกรรมเพื่อทำงานใหม่คืออนาคตของการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียวิศวกรรมเพื่อสร้างพลังงานหรือทำความสะอาดของเสียที่เป็นพิษหรือสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันที่โจมตีมะเร็ง เทคนิคนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้วิธีที่แม่นยำและตั้งโปรแกรมได้เพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องโต้ตอบโปรตีนเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุภารกิจใหม่เหล่านี้เราได้เปิดประตูสำคัญสู่การออกแบบวัสดุนาโนโปรตีน